نوشته‌ها

بررسی فرایندهای پایه در تهویه مطبوع

در این مقاله فرآیندهای پایه در تهویه مطبوع نظیر گرم کردن، سرد کردن و … همراه با تاثیرات آن‌ها بر روی پارامترهای مختلف هوا بررسی می‌گردد. این عملیات در تهویه مطبوع به منظور ایجاد شرایط دلخواه ممکن است بر روی هوا صورت گیرد به شرح زیر می‌باشند

گرم کردن
این فرآیند با عبور هوا از روی سطح کویل گرم قابل انجام است. در این فرآیند هیچ رطوبتی به هوا افزوده یا از آن کاهیده نمی‌شود. نسبت رطوبت (w) و نقطه شبنم (Tdp) ثابت بوده و رطوبت نسبی (RH) کاهش و دمای مرطوب (Twb) افزایش می‌یابد.

سرد کردن
این فرآیند با عبور هوا از روی سطح کویل سرد خشک قابل انجام است. در این فرآیند هیچ رطوبتی به هوا افزوده یا از آن کاهیده نمی‌شود. نسبت رطوبت (w) و نقطه شبنم (Tdp) ثابت بوده و رطوبت نسبی (RH) افزایش و دمای مرطوب (Twb) کاهش می‌یابد.

رطوبت زدن
رطوبت زدن هوا از طریق افزودن مستقیم بخار یا آب به هوا توسط افشانک صورت می‌گیرد. در طول این فرایند ممکن است انتالپی هوا افزایش یا کاهش یافته و یا بدون تغییر باشد. رطوبت نسبی هوا پس از رطوبت زنی نیز می‌تواند افزایش یا کاهش و یا ثابت باقی بماند.

سرد کردن هوا فقط با رطوبت زنی
تحولی آدیاباتیک بوده و نمونه آن فرآیند کولر آبی است. در طی این فرآیند آب اضافه شده به هوای در حال عبور گرمای نهان هوا را از هوا گرفته و آن را خنک می‌کند. در طول این فرآیند دمای مرطوب هوا ثابت باقی می‌ماند.

فقط رطوبت گیری
این روش با خشک‌کن‌های شیمیایی قابل انجام است. نتایج این تحول برعکس سرد کردن هوا با رطوبت زنی است.

گرم کردن و رطوبت زدن
هوا از روی کویل گرم عبور کرده و سپس رطوبت زنی می‌شود.

سرد کردن و رطوبت گیری
کافی است هوا را از روی کویل سرد (با دمایی پایین‌تر از نقطه شبنم) عبور دهیم تا هر دو منظور حاصل شود.

مخلوط کردن دو هوا
این فرآیند معمولا برای مخلوط کردن هوای برگشتی و هوای تازه استفاده می‌شود که دو هوا با جرم‌های m1 و m2 با هم مخلوط می‌شوند و ترکیب آن‌ها شرایط جدیدی ایجاد می‌نماید.

نمودار مشخصات هوا (سایکرومتریک – Psychrometrics)

ایجاد شرایط آسایش انسان در محیط های مختلف از طریق اجرای سلسله عملیات بر روی هوا، از قبیل افزایش یا کاهش گرما و رطوبت و نیز کاهش میزان گازها و ترکیبات مضر در هوا صورت می گیرد. هوا ترکیبی از گازهای نیتروژن، اکسیژن، آرگون، دی اکسید کربن، نئون، هلیوم و مقادیر ناچیزی گازهای دیگر از قبیل متان، هیدروژن، دی اکسید گوگرد و … می باشد که اجزا اصلی هوای خشک را تشکیل می دهند. به همراه این گازها همواره مقداری رطوبت به صورت بخار آب در هوا وجود دارد که میزان آن متغیر است. رطوبت نیز همانند دما از نقطه نظر شرایط آسایش انسان و کیفیت هوای محیط نقش تعیین کننده ای دارد. برای ایجاد شرایط مطلوب باید چگونگی تاثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر و همچنین سایر مختصات هوا بررسی گردد.

ادامه مطلب …