نوشته‌ها

هوا و شرایط آسایش انسان

بنا به تعریف، آسایش (Comfort) به شرایطی از هوا گفته می شود که در آن ۹۷% افراد احساس راحتی کرده اند. رسیدن به شرایط آسایش ایده آل بسیار دشوار است زیرا شرایط آسایش برای منطقه ای با منطقه دیگر تفاوت دارد. مثلاً افرادی که در کوهستان یا نقاط مرتفع زندگی می کنند احساس متفاوتی از آسایش نسبت به افرادی که در نقاط پست یا کویری زندگی می کنند، دارند.

سه فاکتور مهمی که در ایجاد آسایش انسان نقش مهمی برعهده دارند عبارتند از:

  • دمای هوا
  • رطوبت نسبی
  • حرکت هوا

ادامه مطلب …