نوشته‌ها

بررسی فرایندهای پایه در تهویه مطبوع

در این مقاله فرآیندهای پایه در تهویه مطبوع نظیر گرم کردن، سرد کردن و … همراه با تاثیرات آن‌ها بر روی پارامترهای مختلف هوا بررسی می‌گردد. این عملیات در تهویه مطبوع به منظور ایجاد شرایط دلخواه ممکن است بر روی هوا صورت گیرد به شرح زیر می‌باشند

گرم کردن
این فرآیند با عبور هوا از روی سطح کویل گرم قابل انجام است. در این فرآیند هیچ رطوبتی به هوا افزوده یا از آن کاهیده نمی‌شود. نسبت رطوبت (w) و نقطه شبنم (Tdp) ثابت بوده و رطوبت نسبی (RH) کاهش و دمای مرطوب (Twb) افزایش می‌یابد.

سرد کردن
این فرآیند با عبور هوا از روی سطح کویل سرد خشک قابل انجام است. در این فرآیند هیچ رطوبتی به هوا افزوده یا از آن کاهیده نمی‌شود. نسبت رطوبت (w) و نقطه شبنم (Tdp) ثابت بوده و رطوبت نسبی (RH) افزایش و دمای مرطوب (Twb) کاهش می‌یابد.

رطوبت زدن
رطوبت زدن هوا از طریق افزودن مستقیم بخار یا آب به هوا توسط افشانک صورت می‌گیرد. در طول این فرایند ممکن است انتالپی هوا افزایش یا کاهش یافته و یا بدون تغییر باشد. رطوبت نسبی هوا پس از رطوبت زنی نیز می‌تواند افزایش یا کاهش و یا ثابت باقی بماند.

سرد کردن هوا فقط با رطوبت زنی
تحولی آدیاباتیک بوده و نمونه آن فرآیند کولر آبی است. در طی این فرآیند آب اضافه شده به هوای در حال عبور گرمای نهان هوا را از هوا گرفته و آن را خنک می‌کند. در طول این فرآیند دمای مرطوب هوا ثابت باقی می‌ماند.

فقط رطوبت گیری
این روش با خشک‌کن‌های شیمیایی قابل انجام است. نتایج این تحول برعکس سرد کردن هوا با رطوبت زنی است.

گرم کردن و رطوبت زدن
هوا از روی کویل گرم عبور کرده و سپس رطوبت زنی می‌شود.

سرد کردن و رطوبت گیری
کافی است هوا را از روی کویل سرد (با دمایی پایین‌تر از نقطه شبنم) عبور دهیم تا هر دو منظور حاصل شود.

مخلوط کردن دو هوا
این فرآیند معمولا برای مخلوط کردن هوای برگشتی و هوای تازه استفاده می‌شود که دو هوا با جرم‌های m1 و m2 با هم مخلوط می‌شوند و ترکیب آن‌ها شرایط جدیدی ایجاد می‌نماید.

فرمول های کاربردی در تاسیسات و تهویه مطبوع

 

برخی فرمول های پرکاربرد در زمینه طراحی تاسیسات و تهویه مطبوع به عنوان مرجع سریع (Quick Reference) به شرح ذیل ارائه می گردد:

  • دبی آب در گردش کندانسور چیلر

    GPM=Q/5000

    Q: Cooling load (Btu/hr)

ادامه مطلب …

سیستم تهویه مطبوع کانالی (داکت اسپیلیت)

سیستم های تهویه مطبوع کانالی (داکت اسپیلیت) به طور کلی از دو قسمت یونیت داخلی (هواساز) و یونیت خارجی (کندانسور) تشکیل می شود که یونیت داخلی در داخل واحد و یا جایی مرتبط با واحد نصب شده و یونیت خارجی (کندانسور) در فضای باز مانند پشت بام، بالکن، حیاط و … نصب می گردد.

ادامه مطلب …

سيستم هواساز – Air Handling Unit

هواساز نوعى وسیله تبادل حرارت مرکزى دو فصلى است که میتواند عملیات تهویه مطبوع همچون رطوبت زنى، رطوبت گیرى، تصفیه، گرمادهى و گرماگیرى را بر روى هوا انجام دهد. قسمت گرمایش و سرمایش این دستگاه از طریق کویل می باشد در حالت گرمایش سیال عامل میتواند آب گرم و یا بخار باشد و در حالت سرمایش سیال عامل آن آب سرد و یا انواع مبردها میباشد. انتقال این گرما یا سرماى تولیدى در این دستگاه به طریقه اجبارى و از طریق فن دستگاه صورت می گیرد.

ادامه مطلب …

هوا و شرایط آسایش انسان

بنا به تعریف، آسایش (Comfort) به شرایطی از هوا گفته می شود که در آن ۹۷% افراد احساس راحتی کرده اند. رسیدن به شرایط آسایش ایده آل بسیار دشوار است زیرا شرایط آسایش برای منطقه ای با منطقه دیگر تفاوت دارد. مثلاً افرادی که در کوهستان یا نقاط مرتفع زندگی می کنند احساس متفاوتی از آسایش نسبت به افرادی که در نقاط پست یا کویری زندگی می کنند، دارند.

سه فاکتور مهمی که در ایجاد آسایش انسان نقش مهمی برعهده دارند عبارتند از:

  • دمای هوا
  • رطوبت نسبی
  • حرکت هوا

ادامه مطلب …

تهویه مطبوع – Air Conditioning

شرایط محیط زیست انسان تاثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی، وضعیت فیزیکی، نحوه انجام کار و بطور کلی تمام شئون زندگی او دارد. از آنجائیکه بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان، خواه محل کار باشد یا منزل و غیره، واجد اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن تهویه هوایی مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آنهاست زیباترین و گرانبهاترین ساختمانها در صورتیکه فاقد سیستم تهویه مطبوع مناسب باشند قابل سکونت نخواهند بود.

اهم وظایف یک سیستم تهویه مطبوع عبارتند از کنتزل دما، رطوبت و سرعت وزش هوا، زدودن گرد و غبار تعفن و سایر آلودگی های هوا و در صورت لزوم از بین بردن میکروب ها و باکتریهای معلق در هوا، گرمایش و سرمایش هوا متناسب با فصل، عمده ترین وظیفه یک سیستم تهویه مطبوع می باشد.

ادامه مطلب …