فرمول های کاربردی در تاسیسات و تهویه مطبوع

برخی فرمول های پرکاربرد در زمینه طراحی تاسیسات و تهویه مطبوع به عنوان مرجع سریع (Quick Reference) به شرح ذیل ارائه می گردد: دبی آب در گردش کندانسور چیلر GPM=Q/5000 Q: Cooling load (Btu/hr) […]