نمودار مشخصات هوا (سایکرومتریک – Psychrometrics)

ایجاد شرایط آسایش انسان در محیط های مختلف از طریق اجرای سلسله عملیات بر روی هوا، از قبیل افزایش یا کاهش گرما و رطوبت و نیز کاهش میزان گازها و ترکیبات مضر در هوا صورت می گیرد. هوا ترکیبی از گازهای نیتروژن، اکسیژن، آرگون، دی اکسید کربن، نئون، هلیوم و مقادیر ناچیزی گازهای دیگر از قبیل متان، هیدروژن، دی اکسید گوگرد و … می باشد که اجزا اصلی هوای خشک را تشکیل می دهند. به همراه این گازها همواره مقداری رطوبت به صورت بخار آب در هوا وجود دارد که میزان آن متغیر است. رطوبت نیز همانند دما از نقطه نظر شرایط آسایش انسان و کیفیت هوای محیط نقش تعیین کننده ای دارد. برای ایجاد شرایط مطلوب باید چگونگی تاثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر و همچنین سایر مختصات هوا بررسی گردد.

به منظور تسریع و تسهیل محاسبات مربوط به هوا، نموداری تهیه شده که با استفاده از آن می توان تغییرات مشخصات هوا را در اثر تغییر دما، رطوبت، انتالپی و … مستقیماً و بدون احتیاج به محاسبه بدست آورد. این نمودار روابط بین این پارامترهای مختلف را بیان می نماید و با در اختیار داشتن دو پارامتر، سایر پارامترها بدست خواهد آمد.

psychrometrics-diagram

نمودار سایرومتریک شامل پارامترهای ذیل می باشد:

  • دمای خشک Dry-bulb Temperature
  • دمای مرطوب Wet-bulb Temperature
  • نقطه شبنم Dew point Temperature
  • آنتالپی مخصوص Specific Enthalpy
  • حجم مخصوص Specific Volume
  • رطوبت مخصوص Specific Humidity
  • رطوبت نسبی Relative Humidity
  • ضریب حرارت مخصوص

برای دریافت نسخه با کیفیت نمودار سایکرومتریک از لینک های ذیل اقدام نمایید:

دانلود نمودار سایکرومتریک واحد Imperial

دانلود نمودار سایکرومتریک واحد SI

همچنین برای محاسبه آنلاین پارامترهای نمودار سایکرومتریک به این آدرس مراجعه نمایید.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع‌رسانی برای