فرمول های کاربردی در تاسیسات و تهویه مطبوع

 

برخی فرمول های پرکاربرد در زمینه طراحی تاسیسات و تهویه مطبوع به عنوان مرجع سریع (Quick Reference) به شرح ذیل ارائه می گردد:

 • دبی آب در گردش کندانسور چیلر

  GPM=Q/5000

  Q: Cooling load (Btu/hr)


 • دبی آب در گردش برج خنک کن

GPM=3 [GPM/TR]*TR

TR: Cooling load (Ref. Ton)


 • هد پمپ گردش آب کندانسور چیلر

  L=(l*1.5)+افت کلکتور + افت فن کویل + افت کندانسور

  L(ft) : هد پمپ

  l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت از کندانسور چیلر به دورترین مصرف کننده

  افت کلکتور = ۵ft

  افت فن کویل = ۱۰ft

  افت کندانسور = ۲۵ft (از کاتالوگ چیلر)


 • هد پمپ گردش آب برج خنک کن

  L= (l*1.5) + افت کلکتور + افت کندانسور + افت برج + اختلاف ارتفاع نازل ورودی و خروجی برج

  L(ft) : هد پمپ

  l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت آب برج خنک کن

  افت کلکتور = ۵ft

  افت کندانسور = ۲۵ft (از کاتالوگ چیلر)

  افت برج = ۳۰ft (از کاتالوگ برج خنک کن)


 • فرمول محاسبه انتقال حرارت

  Q=U.A.ΔT

  Q (Btu/hr)

  U ( Btu/hr.ft2.oF)

  A (ft2)

  ΔT (oF)


 • محاسبه سطح مقطع دودکش

  A=0.02Q/√H برای سوخت مایع و گاز

  A=0.04Q/√H برای سوخت جامد

  A (cm2) : سطح مقطع دودکش

  Q (Kcal/hr) : ظرفیت حرارتی دیگ

  H (m) = h1 + 0.5h2

  h1 : طول عمودی دودکش

  h2 : طول افقی دودکش


 • محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز چیلر

  V(Lit) = TR / 4000

  TR: Cooling load (Ref. Ton)


 • محاسبه قطر لوله انبساط چیلر

  d (mm) = 15 + 1.5 √(TR/4000)

  Min : 1 ¼”


   

 • محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز دیگ
 • V (Lit) = (Kcal/hr * 1.5) / 1000

 • محاسبه قطر لوله های رفت و برگشت منبع انبساط باز دیگ

  d1 (mm) = 15 + 1.5 √(Q/1000) لوله رفت

  d2 (mm) = 15 + √(Q/1000) لوله برگشت

  Q (Kcal/hr)


 • محاسبه حجم منبع گازوئیل

V (Lit) = GPH * 4 * N * nGPH : مصرف گازوئیل مشعل ها
N : ساعات کارکرد مشعل در شبانه روز (معمولا ۲۰ ساعت)
n : تعداد روزهای ذخیره (معمولا ۴۵ روز)


 • مصرف آب دیگ بخار

GPM = 0.002 * lb/hr (بخار تولیدی دیگ)


 • فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی مبدل ها و منابع آبگرم

  Q=GPM*500*ΔT

  Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی

  GPM : دبی آب گرم کننده یا گرم شونده در گردش

  ΔT (oF) : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی


 • فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی کویل های هواساز

  Q=CFM*1.08* ΔT

  Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی

  CFM : دبی هوای عبوری از سطح کویل

  ΔT (oF) : اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی


 • محاسبه ظرفیت مبدل استخر و جکوزی

  برای استخر : Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(24°C-4°C)
  برای جکوزی : Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(28°C-4°C)


 • محاسبه ظرفیت فیلتر استخر و جکوزی

 • GPM = [V(m3) / 6 hr] * 4.4V : حجم استخر یا جکوزی بر حسب متر مکعب میباشد

 • مصرف گاز طبیعی و گازوئیل مشعل

مصرف گازطبیعی (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 9500
مصرف گازوئیل (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 26000


 • محاسبه قطر کلکتور

Φ = √ Φ۱ . Φ۲ . Φ۳ …. Φi

Φi : قطر لوله های ورودی یا خروجی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع‌رسانی برای